Persbericht gemeente Raalte

17 december 2021

Persbericht

Datum:             17 december 2021

Onderwerp:      Raalter Uitdaging

Raalte ondersteunt Raalter Uitdaging en verhoogt subsidie 

De Raalter uitdaging is een maatschappelijk initiatief waarbij betrokken ondernemers lokale maatschappelijke stichtingen en verenigingen helpen. De organisatie bemiddelt tussen de vraag van de stichtingen en verenigingen en het aanbod van bedrijven. Dit kan zijn in de vorm van materialen, middelen en menskracht. De gemeente Raalte besluit om de huidige subsidieovereenkomst te verhogen, zodat de Raalter Uitdaging in 2022 niet € 7.500 ontvangt, maar € 10.000. 

De gemeente ondersteunt hen extra vanwege de doelstellingen van de Raalter Uitdaging op het gebied van duurzaamheid en SROI (sociaal ondernemerschap). 

Wethouder Gerria Toeter: 

“De Raalter uitdaging is een waardevol maatschappelijk initiatief dat van belangrijke is voor de gemeente Raalte. Wij ondersteunen hen van harte met extra middelen om de bijdrage die zij leveren aan de verduurzaming en SROI binnen bedrijven.”

Wat doet de Raalter Uitdaging? 

De Raalter Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Ze stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Ook bevorderen zij duurzaamheid en circulariteit. Ze zorgen ervoor dat materialen een tweede leven krijgen. 

Meer informatie bij: Sanne van ‘t Erve, telefoonnummer 0572 347 898

Het laatste nieuws

Nieuwjaarswens 2023

We kijken terug op een mooi en bijzonder 2022. We hebben mooie matches kunnen realiseren dankzij de ondernemers vanuit de

Persbericht gemeente Raalte

Persbericht Datum:             17 december 2021 Onderwerp:      Raalter Uitdaging Raalte ondersteunt Raalter Uitdaging en verhoogt subsidie  De Raalter uitdaging is een maatschappelijk initiatief

Scroll naar boven