MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Henny Zomer - manager Raalter Uitdaging
06-23447110 | info@raalteruitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Graag ga ik voor verenigingen en stichtingen op pad om invulling te geven aan de vragen die zij hebben.

Hiervoor zoek ik contact met ondernemers uit de gemeente Raalte en daag ik ze uit om samen met mij mee te werken aan een mooiere gemeente Raalte.

“Henny Zomer is vanaf het eerste uur betrokken bij de Raalter Uitdaging. Zij heeft een groot netwerk dat ze graag inzet voor de Raalter Uitdaging. Geen uitdaging is haar te gek.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Geen-foto-vrouw.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-man.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Deelnemers zijn:

Kristel Leerkes – Boerhof Projectinrichters
Wilfried Holtkuile – De Jong & Laan Accountants

Martin Breunissen – Rabobank Salland
Joop van den Enk – Boei 10

Danielle Poppe – Uitzendbureau Er is Werk
Nico Neppelenbroek – Bajo Bouw & IJzerwerken B.V.

Mario Riesebeek – BData ICT Solutions BV
Herwin Horstman – Estufa B.V.

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Het bestuur van de Raalter Uitdaging bestaat uit:

Willy Haarman, voorzitter
Cyril Mentink, penningmeester
Ruben Cents, secretaris

Alle drie zijn enthousiaste en bevlogen bestuurders van de Raalter Uitdaging.

Oprichting Raalter Uitdaging bij Notariaat Salland

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In deze adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en koepelorganisaties. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De Raalter Uitdaging heeft een Adviescommissie, bestaande uit:

 
Folkert Hilarides, Wijz welzijn – Impluz,

Henry Bronkhorst, Sportbedrijf Raalte,

en Breun Breunissen, wethouder gemeente Raalte.

Tevens heeft de Raalter Uitdaging een comité van aanbeveling en dat bestaat uit:

Arco Hofland, waarnemend burgemeester gemeente Raalte,
Paul Maas, een van de initiatoren van de Raalter Uitdaging en
Marlon Marsman, voorzitter Kring Raalter Werkgevers.

Scroll naar boven