ANBI (sinds 2020)

Raalter Uitdaging

NAAM STICHTING

RAALTER UITDAGING

RSIN

Het RSIN nummer van de Stichting Raalter Uitdaging is 8569 38 622

CONTACTGEGEVENS

Stichting Raalter Uitdaging
Wijheseweg 38
8101 MB Raalte

info@raalteruitdaging.nl
www.raalteruitdaging.nl

DOELSTELLING

Stichting Raalter Uitdaging, gevestigd in de gemeente Raalte, heeft statutair ten doel ‘het met
elkaar verbinden van het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en
maatschappelijke organisaties door middel van het ondersteunen van vraag en aanbod tussen
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als uitkomst de leefkwaliteit van de
burgers in de gemeente Raalte te verbeteren, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord’.

BESTUUR

Dhr. P.J.M. Maas (voorzitter)
Mevr. M. Kool (penningmeester)
Dhr. H. Holtmaat (secretaris)

BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De
manager wordt 1 dag per week betaald.

PLAN RAALTER UITDAGING

Scroll naar boven