2 laptops voor Zelfregiecentrum Raalte

Zelfregiecentrum Raalte bestaat 1 jaar en dagelijks maken er 30 mensen gebruik van. Alle activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd door bezoekers, met ondersteuning van een betaalde coördinator.
Binnen de locatie waar het centrum zich bevindt zijn er geen ‘werkplekken’ en er is ook geen mogelijkheid om deze te creëren.
Dit is de reden dat bezoekers, maar ook coördinatoren, op zoek naar 2 laptops zijn. Een paar voorbeelden van het gebruik van deze 2 laptops zijn:
– het (beter) leren omgaan met een laptop door bezoekers;
– het maken van een nieuwsbrief, affiches ed door de bezoekers zelf;
– het opzoeken van informatie ed door bezoekers;
– het beter benutten van rustige momenten door de coördinator, door bijv. administratieve werkzaamheden op locatie uit te voeren.

Scroll naar boven